ஆங்கில புத்தாண்டு பலன்

2017 புத்தாண்டு ராசிபலன் - கன்னி

(உத்திரம் 2-ம் பாதம் முதல் அஸ்தம், சித்திரை 2-ம் பாதம் முடிய)

2017 புத்தாண்டு ராசிபலன் - சிம்மம்

(மகம், பூரம்,உத்திரம் முதல் பாதம் முடிய)
 

2017 புத்தாண்டு ராசிபலன் - கடகம்

(புனர்பூசம் 4ம் பாதம் முதல் பூசம், ஆயில்யம் முடிய)

Pages