ஆன்மிக தகவல்கள்

மஹாலஷ்மி மந்திரம்

அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த   வந்தனங்கள் ..
வெள்ளிக்கிழமையாகிய இன்று அன்னை மஹாலக்ஷ்மியைத் துதித்து தங்கள் அனைவருக்கும் நல் ஆரோக்கியத்துடன் குன்றாத செல்வங்களையும் அளிக்குமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன் ..

ஓம் மஹாலக்ஷ்மீ ச வித்மஹே !
விஷ்ணு பத்னீ ச தீமஹி !
தந்நோ லக்ஷ்மீ ப்ரசோதயாத் !!

ஸ்ரீலக்ஷ்மி வைகுண்டத்தில் மஹாலக்ஷ்மியாகவும் ..
இந்திரனிடத்தில் சொர்க்கலக்ஷ்மியாகவும் ..
மன்னர்களிடத்தில் ராஜலக்ஷ்மியாகவும் ..
வீரர்களிடம் தைரிய லக்ஷ்மியாகவும் ..
குடும்பத்தில் கிரகலக்ஷ்மியாகவும் விளங்குகின்றாள் ..

மஞ்சவனப்பதி முருகன் ஆலயம் - இலங்கை

முருகப்பெருமான் இனிதமர்ந்துறையும் அருட்தலங்கள் பலவற்றுள் கொக்குவிற் பதியில் சிறப்புற்றோங்கி மிளிரும் மஞ்சவனப்பதி ஆலயமும் ஒன்றாகும் “மஞ்சலியாடு” “மஞ்சமலியகாடு” “மஞ்சமருதிகாடு” எனப் பல பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டு வந்த இக்கோயில் திருமுருக கிருபானந்தவாரியார் சுவாமிகளால் “மஞ்சவனப்பதி” என்ற சிறப்புத் திருநாமம் இடப்பட்டு அது நிலைத்து நின்று இன்று அருளும் ஆன்மீகமும் பொழியும் ஆலயமாக வளர்ந்துள்ளது தொன்மை வாய்ந்த இத்தெய்வீக திருத்தலத்தில் முருகப்பெருமான் வள்ளி தேவசேனா சமேதராக எழுந்தருளி அருள் புரிகின்றார்.

திருக்கோயில்களில் செய்யத் தக்கவை

திருக்கோயில்களில் செய்யத் தக்கவை:

Pages