ஆன்மிக கட்டுரைகள்

கருவறை இருட்டாக இருப்பது ஏன்?

தமிழகத்தில் தெய்வ வழிபாடு மிகத் தொன்மை வாய்ந்தது. வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலந்தொட்டுத் தெய்வ வழிபாடு நடைப்பெற்றுள்ளது. தொல்காப்பியத்தில் கோயிலில் கந்தழி வழிபாடு செய்த சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. சங்க இலக்கியங்களில் கோயில் அமைப்பு, வழிபடும் முறை முதலியன ஆங்காங்கு உள்ளன.

பாண்டியன் பல்யாக சாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதியைக் காரிகிழார் என்ற புலவர் பாடும்போது ‘முனிவர்கள் வணங்கும் மூன்று கண்களையுடைய சிவபெருமான் கோயிலை வலம் வரும்போது, உன்னுடைய கொற்றக்குடை பணிவதாக’ என்ற பொருளில்

      “பணி இயர் அத்தை நின்குடையே முனிவர்

கந்தர் சட்டி விரதம்

முருகப்பெருமான் மாயை வடிவான தாரகாசூரன், கன்மத்தின் வடிவான சிங்கமுகன், ஆணவத்தின் வடிவான சூரபன்மா ஆகியோரைப் போரிட்டு வென்றார். மாமரமான சூரபன்மாவை வேலால் பிளக்கச் சேவலும் மயிலுமாக ஆயின. சேவலைக் கொடியாகவும், மயிலை ஊர்தியாகவும் ஆக்கிக் கொண்டார். கோழிச்சேவல் நாததத்துவம். மயில் விந்துதத்துவம் இரண்டும் இறைவனால் செயல்படுவன.

குருப்பெயர்ச்சியில் குழப்பம்

ஓரால் நீழல் ஒண்கழல் இரண்டும் முப்பொழுது
ஏத்திய நால்வர்க்கு ஒளிநெறி காட்டினை

என்பது திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் ஆகும்.

இறைவன் குணம் குறி இல்லாதவன்; உயிர்கள் உய்ய வேண்டும் என்பதற்காகப் பல்வேறு வடிவங்களைக் கொள்கின்றான்.

Pages